Eğitim
Giriş Tarihi : 15-07-2021 05:52   Güncelleme : 15-07-2021 05:52

Sinop Üniversitesi: Üniversitemizin de Yer Aldığı BRIDGE-BS H2020 Projesi’nin Çalışmaları Başladı

Avrupa Birliği’nin en prestijli desteklerinden olan UFUK 2020 kapsamında desteklenen Karadeniz’in sağlıklı ve dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyümenin gelişimi için Araştırma ve İnovasyon (BRIDGE-BS) Projesi’nin çalışmaları başladı

Sinop Üniversitesi: Üniversitemizin de Yer Aldığı BRIDGE-BS H2020 Projesi’nin Çalışmaları Başladı

Avrupa Birliği’nin en prestijli desteklerinden olan UFUK 2020 kapsamında desteklenen Karadeniz’in sağlıklı ve dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyümenin gelişimi için Araştırma ve İnovasyon (BRIDGE-BS) Projesi’nin çalışmaları başladı.

Üniversitemizin de yer aldığı dev projenin tanıtım ve başlangıç toplantısı çevrim içi olarak 12 Temmuz 2021’de halka açık bir genel kurul toplantısıyla yapıldı.

Projenin İş Paketleri sunumları ise 13 Temmuz 2021’de çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

BRIDGE-BS (Karadeniz’in sağlıklı ve dirençli Ekosistemlerinde Mavi Büyümenin gelişimi için Araştırma ve İnovasyon) Projesi’nin ortakları arasında olan Sinop Üniversitesi adına toplantılara; Su Ürünleri Fakültesi’nden Sorumlu Araştırmacı Sayın Prof. Dr. Levent BAT, diğer araştırıcılardan ise Sayın Dr. Öğr. Üyesi Fatih ŞAHİN, Sayın Arş. Gör. Ayşah ÖZTEKİN ve Sayın Arş. Gör. Uğur ÖZSANDIKÇI, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde Sayın Doç. Dr. Güley KURT COŞKUN, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan ise Sayın Öğr. Gör. Elif ARICI katıldı.

BRIDGE-BS, Karadeniz ekosistemlerinin mevcut durumunu, hizmetlerini, çoklu stres faktörlerine karşı dayanıklılıklarını değerlendirmeyi ve bu ekosistemleri sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için gerekli araçları yaratmayı kapsayıcı bir amacı olan çok ortaklı ve uluslararası bir konsorsiyumdur. BRIDGE-BS, amaçlarını gerçekleştirmek için, onları temel ekosistem hizmetlerine ve dinamiklerine bağlayan habitatları belirleyerek haritasını çıkaracak ve böylece Karadeniz’deki ekosistem direncinin değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır. Proje, bölgesel ve uluslararası düzeylerde önemli ilgili politika girişimlerini beslerken, Karadeniz Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündeminin (Karadeniz SRIA) dört sütununu ele alan birbirine bağlı çalışma paketlerine katkıda bulunacak bulgularla birlikte, bölgesel düzeyde pilot çalışma alanlarını kullanacaktır. Bu yeni ortaklık sayesinde, BRIDGE-BS, 2030 yılına kadar daha sağlıklı bir Karadeniz için; uygun stratejiler geliştirerek, gerekli kurumsal düzenlemeler için zemin yaratacak ve uzun vadeli bir miras bırakacaktır.

BRIDGE-BS, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Eylemi (RIA) finansman planı, 101000240 sayılı hibe sözleşmesi tarafından finanse edilmektedir.

Proje tipi: H2020-EU.3.2.3.3 Programı – Biyoteknoloji yoluyla denizcilik ve denizcilik inovasyonunun desteklenmesi. Konu BG-11-2020 – Üretken, sağlıklı, dayanıklı, sürdürülebilir ve çok değerli bir Karadeniz’e doğru.

Proje Süresi: 1 Haziran 2021 – 30 Kasım 2025

Bütçe: 9.409.752,50 €

Konsorsiyum: 33 ortak

Koordinatör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

İnternet sitesi: https://cordis.europa.eu/project/id/101000240

Detaylı bilgiye http://www.bsec-bsvkc.org/Forms/Event/eventDetails?targetID=111# dan ulaşılabilir.