Eğitim
Giriş Tarihi : 23-12-2021 02:43   Güncelleme : 23-12-2021 02:43

Sinop Üniversitesi: Üniversitemizde “Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı”

Üniversitemizde “Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı”

Sinop Üniversitesi: Üniversitemizde “Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı”

Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerinde görev yapan yöneticilerimize yönelik, “Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı” düzenlendi.

Üniversitemiz Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen programda; liderlik, protokol kuralları, etkili iletişim, krizle mücadele, zamanı etkili ve verimli kullanma gibi pek çok konu başlığında eğitimler verilirken, program sonunda yöneticilerimize Katılım Belgesi takdim edildi.

Eğitim Programına; Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN’ın yanı sıra, Rektör Yardımcılarımız Sayın Prof. Dr. Kamil DEMİRCİ, Sayın Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI, Sayın Prof. Dr. Hülya TURAN, Genel Sekreter Vekilimiz Sayın Ali ALTUNGEYİK, Fakülte Dekanlarımız, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Müdürlerimiz, Rektör Danışmanlarımız, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlerimiz, Genel Sekreter Yardımcımız, Daire Başkanlarımız, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterlerimiz ile Şube Müdürlerimiz katıldı.

Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programının ilk eğitimi, “Liderlik ve Yöneticilik” konu başlığıyla Rektörümüz Sayın Prof.

Nihat DALGIN tarafından verildi.

Liderlik tanımının üzerinde duran Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nihat DALGIN, yöneticilerin günümüz iş dinamiklerinde başarılı olabilmek için liderlik özelliklerine sahip olmaları gerektiğini belirterek, kurumların etkinliği açısından lider yöneticilerin rolü ve önemi hakkında bilgiler verdi.

Ardından Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Öğr. Üyesi Berna ERSOY ÖZCAN, “Stres ve Kızgınlık Yönetimi” başlıklı sunumuyla, stresle başa çıkma yöntemleri ve öfke kontrolü konularındaki önerilerini paylaştı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Ali YILMAZ da, “Yöneticiler İçin Protokol ve İletişim” başlıklı eğitiminde, iletişim ve nezaket kurallarını ele alarak kamusal alanlarda uyulması gereken protokol kurallarına ilişkin bilgiler verdi.

Programda “Kriz Yönetimi” konusunda bilgiler veren Eğitim Fakültesi Öğretim Üyemiz Sayın Doç. Dr. Zeynep EREN ise, iş hayatında kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmak için gerekli olan kriz yönetme becerileri hakkında önemli ipuçları paylaştı.

Dr. Nazım KARTAL tarafından verilen “Toplantı ve Zamanı Etkin Yönetmek” başlıklı bir sunum ile devam etti.

Sayın Prof. Dr. Nazım KARTAL, toplantıyı daha verimli hale getirme yöntemlerini ve zamanı etkili kullanma tekniklerini ele aldı.

Ardından Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyemiz Sayın Dr. Öğr. Üyesi Sezen ÖZEK de “Uygulamada Karar Alma, Kararların Takip ve Tatbiki” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumda sezgisel karar almanın yanında, bireysel ve ortak karar alma, kararlara katılım, kararın uygulanması ve takibi konuları ele alındı.

Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı’ndaki son eğitim, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Sayın Prof. Dr. Oktay KOÇ tarafından verildi.

Sayın Prof. Dr. Oktay KOÇ, “Tekil ve Bütünleşik Performansın Değerlemesi ve Geliştirilmesi” başlıklı sunumunda, nitelikli ve sürdürülebilir performansın üretilmesi, müşterek performans uygulamaları, performans yetersizliklerinin belirlenmesi, tekil ve bütünleşik performansın iyileştirilmesi konularında bilgiler paylaştı.

Eğitim programının sonunda, Rektörümüz Sayın Prof.

Nihat DALGIN tarafından konuşmacılara Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Eğitime katılan yöneticilerimize ise Rektörümüz ve Rektör Yardımcılarımız tarafından Katılım Belgesi verildi.

Yönetici Yetkinliklerini Geliştirme Programı, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

.