Ekonomi
Giriş Tarihi : 08-11-2021 18:43   Güncelleme : 08-11-2021 18:43

KKYDP YATIRIMLARI

KKYDP YATIRIMLARI

KKYDP YATIRIMLARI

Tarım ve Orman Bakanlığının 2021-2022 yılı Kırsal Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında yeni etap başvuruları aşağıdaki gibi başlamıştır.

1-       Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.10.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 31/10/2021 tarihinde başlayıp, 21/01/2022 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

Konu Başlıkları;

1. Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Yatırım Konusunda, Yeni Tesis, Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanması, Faal Olan Mevcut Tesislerin Kapasite Artırımı ile Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu Niteliğindeki Başvurular

2. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar

3. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar

4. Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

5. Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması

2-       Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programın genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan Uygulama Rehberi 31.11.2021 tarihi itibari ile Bakanlığımız Web Sitesi üzerinden yayımı yapılmış olup, Başvurular 17/12/2021 tarihi saat 23:59’da sona erecektir.

 Konu Başlıkları;

1. Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları

2. Arıcılık ve Arı Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesine Yönelik Yatırımlar

3. Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları)

4. El Sanatları (Zanaatkȃrlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar

5. İpek Böceği Yetiştiriciliği Tesisi Yatırımları

6. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları

7. Makine Parkları Yatırımları

8. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması) Yatırımları

Bakanlığın yeni etap ile Altyapı desteklemeleri A iş planı kapsamında makine-ekipman alımları

 

Proje Başvurunuzu;

https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx/Bilgi Edinme ve Mevzuat yapabilirsiniz.

https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Duyuru

kısmından yayımlanmıştır.